Plads til børnefamilier

Plads til børnefamilier

Plads til børnefamilier

Gærum – For børnefamilier

Gærum er byen du skal vælge, hvis du vil give dine børn en god og tryg opvækst. I byen har vi en god folkeskole fra 0-6 klasse, hvor trivsel og læring er i højsædet. Vi har Børnehuset Kernehuset med 1 børnehave og vuggestuegruppe. Du finder ligeledes SFO og alt sammen er samlet i de samme bygninger centreret omkring Gærum Skole. Der er et meget tæt samarbejde mellem børnehave og skole/SFO. SFO’en ligger således i direkte tilknytning til børnehaven, så børnene her mødes på tværs. I SFO’en møder børnene voksne, som de også møder i skolen, idet disse pædagoger er ansat i såvel skole som SFO.

I fritiden er der mange muligheder for varierende fritidsaktiviteter som spejder, fodbold, gymnastik, fitness og svømning i bynes foreninger. Det er også muligt for børnene mødes med jævnaldrene på eks. Gærums naturlegeplads Tumlepladsen, der er placeret midt i byen. 

Gærum Skole – Byens kulturcenter

Gærum Skoleafdeling er en oplandsskole. Den er del af Frederikshavn Kommunes Skoledistrikt Vest. Skolen har ca. 75 elever fordelt på 0-6. årgang. Fra og med 7.klasse er det naturligt, at eleverne fortsætter deres skolegang på Bangsbostrand Skoleafdeling. Der er et tæt samarbejde mellem de to skoleafdelinger omkring brobygning i forbindelse med overgangen. Skolen og SFO har i alt 10 lærere/pædagoger, som varetager undervisningen.

Gærum Skoleafdeling er en central medspiller og en integreret del af et særdeles aktivt lokalsamfund, som i meget høj grad bakker op om skolen. Vi praktiserer samlæsning i stor udstrækning og har en mangeårig erfaring heri. Det betyder, at eleverne i langt de fleste af deres timer undervises på fire hold hhv. 0.klasse, 1-2.klasse, 3-4.klasse og 5-6.klasse. I enkelte timer er eleverne årgangsopdelte.

Gærum Skole scorer højt på trivsel – Gærum Skole scorer højt i de nationale trivselsmålinger, hvor skolen ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, og gennemsnittet for kommunen. Skolen er således blandt de allerbedste på trivsel i Frederikshavn Kommune. Dette kan du se mere om ved at finde Gærum Skoleafdeling i statistikken her

Udover skoleaktiviterne ligger Gærum Skole også lokaler til mange andre fælles aktiviteter i Gærum.

Børnehuset Kernehuset

Kernehuset er en lille, hyggelig og tryg daginstitution, hvor alle kender alle. Vi er beliggende ved Gærum Skole, således der er vuggestue, børnehave og skole under samme tag. Vi har et godt samarbejde med skole og SFO, bl.a. samarbejder vi med SFO om morgenen, om eftermiddagen samt i de små ferier. Vi har meget fokus på de gode overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehaven og fra børnehave til skole; herunder makkerordning.

I Kernehuset arbejder vi ud fra et positivt og anerkendende menneskesyn, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og er nærværende voksne, der følger børnenes perspektiver. Vi arbejder med struktur og forudsigelighed i et tæt samarbejde med forældrene for at skabe tryghed for alle.

Støtteforeningen for Gærum Skoleafdeling

Støtteforeningen for Gærum Skoleafdeling har eksisteret siden 2017 og har til formål at støtte op om vores lokale skole. Foreningen hjælper og støtter blandt andet med følgende:
Støtteforeningen har bl.a. afholdt arbejdsdag ved skolen, deltager ved Torvedag i Gærum, Lærerens Dag, Halloweenfest, Spis-sammen-aften, Rødspætte Cup og senest Skt. Hans.

Derudover har vi haft mulighed for to år i træk at sponsorere teaterbilletter til forestillinger på Aalborg Teater.

 

Gærum Form og Trivsel

Gærum Form og Trivsel er byens lokale fitnesscenter, som er placeret midt i byen. Centeret er indrettet med moderne træningsfaciliteter uanset hvilken form for træning du ønsker. Centeret har åbent alle dage fra 5-23.   

Tumlepladsen

Gærums naturlegeplads som ligger midt i byen. Tumlepladsen indbyder til sjove aktiviteter for både børn og forældre. Der er på Tumlepladsen mulighed for at lave bål, samt spise madpakke ved de overdækkede borde. Pladsen bruges også af mange lokale i forbindelse med fødselsdage.

Gærums Naturstier starter ved Tumlepladsen.

Find vej

Du kan se alle foreninger og kulturtilbud i Gærum herunder